Info Azotara Proizvodi Mapa Usluge Kontakt
Magyar English
Delatnost
Menadžment
Tehnologija
Laboratorija
Istorijat
Pogon za proizvodnju kompleksnih neorganskih đubriva

Kompleksna neorganska đubriva su složena đubriva dobijena hemijskom reakcijom odgovarajućih komponenata u tečnom ili čvrstom stanju putem granulacije pri čemu sve granule sadrže hranljive elemente u deklarisanom sastavu.
Linija za proizvodnju kompleksnih đubriva je u mogućnosti da proizvodi širok asortiman formulacija.
Proizvodni proces se sastoji od više operacija: pripreme sirovina i rastopa AN-a, kontinualnog odmeravanja sirovina, granulacije sirovina i recikla, sušenja, hlađenja, prosejavanja, drobljenja krupne frakcije, finalnog hlađenja, zauljivanja đubriva, transporta do skladišta i pakovanja đubriva.

Upravljanje i nadzor procesa proizvodnje je kompjuterizovan, a može se vršiti i lokalno.

Službe održavanja

Službe za mašinsko i elektro-instrumentalno održavanje su organizovane tako da mogu samostalno i planski raditi sve poslove održavanja i remonta postrojenja, kao i sve vrste drugih usluga.