Info Azotara Proizvodi Mapa Usluge Kontakt
Magyar English
NPK 15:15:15
NPK 8:16:24
NPK 13:13:21
NP 20:20
KANS 27% N + S

KANS 27% N + S

NEORGANSKO , PROSTO ČVRSTO, AZOTNO  ĐUBRIVO SA SEKUNDARNIM  ELEMENTOM ( S )
AMONIJUM – SULFAT NITRAT

 
Naziv i sadržaj hranljivih materija i rastvorljivost: 

 27% N          Ukupan azot
                           12% N  Nitratni azot
                           15% N   Amonijačni azot

 

12.5 % SO3     Ukupni sumpor-trioksid
                        12.5 % SO3 vodorastvorljiv

 

Fizičke osobine: 

Boja, miris i izgled :  Bele, belo-žute ili sivo-bele      
granule,  bez mirisa
Granulometrujski sastav:
granule od  0.5 - 5 mm         min 92%
granule ispod 0.5mm i iznad 5mm   max8%
Vlaga :                       max.  1%
pH :                           6 – 7
Zapreminska masa :  0.9 – 1.2 g/cm3


Prepručene količine: 200-500 kg/ha  g odišnje,odnosno 2-5 kg na 100 m2 u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta.
Broj tretiranja u toku godine : prema potrebi
Primena: Za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta
Vreme primene  :  Za prihranu useva
Način primene: Preko zemljišta, ravnomernim rasturanjem granula po celoj površini ručno,  poljoprivrednom mehanizacijom ili avionom
Način rukovanja i skladištenja : Skladišti se i čuva u originalnoj , neoštećenoj ambalaži  u skladištima koja su zaštićena od izvora toplote , vlage , atmosferilija i direktnnog uticaja sunca. Maksimalna temperatura čuvanja  je 32ºC. Vrh stoga vreća mora biti  udaljen najmanje 1m od tavanice, krovne konstrukcije ili svetlosnog izvora .
Pakovanje  :  Đubrivo se pakuje i isporučuje u vrećama  od  3kg , 5kg, 10kg , 25kg, 50kg  I  big beg vreće od 500kg  i 1000kg , a u dogovoru sa kupcem i rinfuzno.