Info Azotara Proizvodi Mapa Usluge Kontakt
Magyar English
NPK 15:15:15
NPK 8:16:24
NPK 13:13:21
NP 20:20
KANS 27% N + S

NP  20 : 20

NEORGANSKO , SLOŽENO ČVRSTO, KOMPLEKSNO  NP  ĐUBRIVO

 

Naziv i sadržaj hranljivih materija i rastvorljivost:

 20% N          Ukupan azot
                           6.5% N  Nitratni azot
                           13.5% N   Amonijačni azot

 

20% P2O5   Fosforpentoksid rastvorljiv u          
                    neutralnom amoniju-citratu i vodi
                            17.5% P2O5  vodorastvorljiv  
 

 

Fizičke osobine: 

Boja i izgled :  smeđe ili sivo –smeđe  garanule

Granulometrujski sastav:
granule od  1 - 5 mm      min 95%
Vlaga :             max.  2%
pH :                  4 – 6
Specifična zapremina :  0.9 – 1.2 g/cm3

Prepručene količine: 300-600 kg/ha u zavisnosti od plodnosti zemljišta i vrste kulture.
Vreme primene: Koristi se za osnovno i predsetveno đubrenje inkorporacijom u cilju pripreme tla.
Način primene: Preko zemljišta, ravnomernim rasturanjem granula po celoj površini ručno,  poljoprivrednom mehanizacijom ili avionom
Način rukovanja i skladištenja: Skladišti se i čuva u originalnoj , neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zaštićena od izvora toplote , vlage , atmosferilija i direktnog uticaja sunca.
Maksimalna temperatura čuvanja je 32ºC.Vrh stoga vreća mora biti udaljen najmanje 1m od tavanice, krovne  konstrukcije ili  svetlosnog izvora .
Pakovanje: Đubrivo se pakuje i isporučuje u vrećama  od  3kg , 5kg, 10kg , 25kg, 50kg  I  big beg vreće od 500kg  i 1000kg , a u dogovoru sa kupcem i rinfuzno.